Березюк Олег Володимирович

Кафедра: Кафедра Безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки
Посада: доцент

Публікації

Інші (2)

1. Методичні вказівки до опрацювання розділу “Охорона праці” в бакалаврських дипломних роботах студентів за напрямками підготовки, пов`язаними з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням [Текст] / уклад. : О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 55 с.
2. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва [Текст]. Частина 1. Цивільний захист» для спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» / уклад.: О. В. Поліщук, М. С. Лемешев, О. В. Березюк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 37 с.

Монографії (4)

1. Березюк О. В. Моделювання гідроприводу вивантаження твердих побутових відходів із сміттєвоза [Текст] / О. В. Березюк // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку : колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л. М. – Харків : Діса плюс, 2015. – C. 408-416.
2. Березюк О. В. Прогностичні моделі площ земельних ділянок та машин для захоронення твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк // Екологічні, соціальні та економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального природокористування : колективна монографія / за ред. П. В. Писаренка, Т. О. Чайки, О. О. Ласло. – Полтава : Сімон, 2015. – C. 64-71.
3. Березюк О. В. Техніко-економічні показники машин та процесів в сфері менеджменту твердими побутовими відходами [Текст] / О. В. Березюк //Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування економіки : колективна монографія / за заг. наук. ред. С. А. Кузнецової. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – C. 109-120.
4. Березюк о. В. Оптимізація завантаження твердих побутових відходів у сміттєвози [Текст] / О. В. Березюк // Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики : колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л. М. - Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2014. - Т. 2. - C. 75-83.

Навчальні посібники (4)

1. Березюк О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів в галузях електроніки, радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв`язку [Текст] : навчальний посібник / О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 104 с.
2. Лемешев М. С. Підсумкова державна атестація з охорони праці [Текст] : навчальний посібник / М. С. Лемешев, О. В. Березюк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 110 с.
3. Березюк О. В. Безпека життєдіяльності [Текст] : навчальний посібник / О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2011. - 204 с.
4. Лемешев М. С. Основи охорони праці для фахівців менеджменту : навчальний посібник / М. С. Лемешев, О. В. Березюк. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 206 с.

Патенти (16)

1. Пат. 147427 UA, МПК G01P 3/484. Тахометр [Текст] / О. В. Березюк (Україна). – № u 2020 07990 ; заявл. 14.12.2020 ; опубл. 05.05.2021, Бюл. № 18. – 5 с. : кресл.
2. Пат. 134336 UA, МПК G01N 27/22. Вологомір [Текст] / О. В. Березюк (Україна). – № u 2018 12515 ; заявл. 17.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 4 с. : кресл.
3. Пат. 139123 UA, МПК G01S 15/02 ; G01S 15/08. Ультразвуковий далекомір [Текст] / О. В. Березюк (Україна). – № u 2019 05374 ; заявл. 20.05.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24. – 5 с. : кресл.
4. Пат. 81611 UA, МПК F15B 21/00. Генератор імпульсів тиску релейної диференціальної дії [Текст] / О. В. Березюк (Україна). - № u201214103 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. - 7 с. : кресл.
5. Пат. 73070 UA, МПК F15B 21/12. Генератор імпульсів тиску релейної диференціальної дії [Текст] / О. В. Березюк (Україна). - № u201202354 ; заявл. 28.02.2012 ; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17. - 8 с. : кресл.
6. Пат. 59966 UA, МПК F15B 21/00. Генератор імпульсів тиску релейної диференціальної дії [Текст] / О. В. Березюк (Україна). - № u201012854 ; заявл. 29.10.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.
7. Пат. 66326 UA, МПК F15B 21/00. Генератор імпульсів тиску релейної диференціальної дії [Текст] / О. В. Березюк (Україна). - № u201108788 ; заявл. 12.07.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24. - 4 с. : кресл.
8. Пат. 53681 UA, МПК F15B 21/00. Генератор імпульсів тиску релейної диференціальної дії [Текст] / О. В. Березюк (Україна). - № u201005468 ; заявл. 05.05.2010 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. - 4 с. : кресл.
9. Пат. 38431 UA, МПК F15B 21/00. Генератор імпульсів тиску диференціальної дії [Текст] / О. В. Березюк (Україна). - № u200810623 ; заявл. 26.08.2008 ; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1. - 4 с. : кресл.
10. Пат. 42145 UA, МПК B65F 3/00. Гідропривод ущільнюючої плити сміттєвоза [Текст] / О. В. Березюк (Україна). - № u200900495 ; заявл. 23.01.2009 ; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12. - 2 с. : кресл.
11. Пат. 45362 UA, МПК E01H 1/00. Обладнання прибиральної машини [Текст] / О. В. Березюк (Україна). - № u200904793 ; заявл. 15.05.2009 ; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21. - 3 с. : кресл.
12. Пат. 29363 UA, МПК F15B 21/00. Генератор імпульсів тиску диференціальної дії [Текст] / О. В. Березюк (Україна). - № u200710323 ; заявл. 17.09.2007 ; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. - 4 с. : кресл.
13. Пат. 5076 UA, МПК F15B 21/12. Клапан-пульсатор диференціальної дії [Текст] / О. В. Березюк (Україна). - № u2004070524 ; заявл. 01.07.2004 ; опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2. - 2 с. : кресл.
14. Пат. 61580 A UA, МПК B65F 3/00. Гідропривід ущільнюючої плити сміттєвоза [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк (Україна). – № 2003032027 ; заявл. 07.03.2003 ; опубл. 17.11.2003, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.
15. Пат. 57936 A UA, МПК E01H 1/00. Обладнанние уборочной машини [Текст] / О. В. Березюк, В. І. Савуляк (Україна). – № 2001074690 ; заявл. 05.07.2001 ; опубл. 15.07.2003, Бюл. № 7. – 2 с. : кресл.
16. Пат. 45902 UA, МПК F15B 21/00. Генератор імпульсів тиску диференціальної дії [Текст] / О. В. Березюк (Україна). - № u200907617 ; заявл. 20.07.2009 ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22. - 3 с. : кресл.

Препринти (1)

1. Березюк О. В. Поширеність спалювання твердих побутових відходів з утилізацією енергії [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві. – 2017. – № 2. – С. 137-141.

Реферати (1)

1. Березюк О. В. Науково-технічні основи проектування приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів [Текст] : автореф. дис. ... доктора технічних наук : 05.02.02 / Олег Володимирович Березюк ; Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – 46 с. - Бібліогр.: с. 32-41 (98 назв).

Свідоцтва про право на твір (6)

1. Березюк О.В. Комп`ютерна програма "Керуюча програма високоточного ультразвукового далекоміра для визначення відстані між сміттєвозом і контейнером" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100462. – К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації: 10.11.2020.
2. Березюк О.В. Комп`ютерна програма "Керуюча програма вологоміра твердих побутових відходів на базі мікроконтролерної плати Arduino UNO R3" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85655. – К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації: 12.02.2019.
3. Березюк О.В. Комп`ютерна програма "Керуюча програма ультразвукового далекоміра для вимірювання відстані між сміттєвозом і контейнером твердих побутових відходів із урахуванням параметрів середовища на базі мікроконтролерної плати Arduino Uno R3" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89720. – К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації: 12.06.2019.
4. Березюк О.В. Комп`ютерна програма "Керуюча програма вимірювача параметрів обертального руху шнека для зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі на базі мікроконтролерної плати Arduino Uno R3" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93685. – К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації: 05.11.2019.
5. Березюк О.В. Комп`ютерна програма «Віртуальний стенд для виконання лабораторної роботи "Вимірювання опору розтіканню струму заземлюючих пристроїв, питомого опору грунту, ізоляції мереж та електроустановок"» ("OP_LR_8") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76877. – К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації: 15.02.2018.
6. Березюк О.В. Комп`ютерна програма «Віртуальний стенд для виконання лабораторної роботи "Дослідження та оцінка електромагнітного поля на робочих місцях"» ("OP_LR_10") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72977. – К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації: 20.07.2017.

Статті (120)

1. Березюк О. В. Динаміка утворення відходів будівництва i знесення у Вінницькій області [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 1. – С. 37-41.
2. Bereziuk O.V. The influence of auger wear on the parameters of the dehydration process of solid waste in the garbage truck/O.V. Bereziuk, V.I. Savulyak, V.O. Kharzhevskyi//Problem of Trybology.2021. №25 (2/100). P. 79-86
3. Березюк О. Регресійний аналіз впливу твердості поверхні шнека на його зношування при зневодненні ТПВ у сміттєвозі/О. Березюк, В. Савуляк, В. Харжевський.// Проблеми трибології , 2021. №26 (3/101). С. 48-55.
4. Березюк О. В. Аналітичне дослідження вдосконаленої математичної моделі вібраційного приводу доущільнення ТПВ у сміттєвозі [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 1. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/590/557.
5. Березюк О. В. Світові тенденції зменшення кількості сміттєзвалищ на прикладі США [Електронний ресурс] / О. В. Березюк, В. О. Краєвський, Л. Л. Березюк // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 1. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/587/554.
6. Березюк О. В. Обґрунтування можливості скидання у каналізаційну мережу рідини, отриманої зневодненням твердих побутових відходів під час їхнього завантаження у сміттєвоз [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 2. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/602/564.
7. Березюк О. В. Регресійна залежність активності біологічних процесів у твердих побутових відходах від ступеня їхнього ущільнення з плином часу [Електронний ресурс] / О. В. Березюк, С. М. Горбатюк, Л. Л. Березюк // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 2. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/600/562.
8. Березюк О. В. Динамiка поширеності методiв поводження з твердими побутовими відходами в ЄС [Текст] / О. В. Березюк, В. О. Краєвський, Л. Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 1. – С. 104-109.
9. Березюк О. В. Методика інженерних розрахунків параметрів обладнання для зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 2. – С. 73-81.
10. Березюк О. В. Дослідження динамiки поширеності методiв поводження з твердими побутовими відходами в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 3. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/609/572.
11. Березюк О. Вплив кiлькісного складу навчальних груп на успішність студентів з дисципліни Безпека життєдіяльності та основ охорони праці під час підготовки фахівців радіотехнічного профілю [Текст] / О. Березюк // Педагогіка безпеки. – 2020.– № 1. – С. 52-58.
12. Березюк О. В. Залежність поширеності хвороб від вiдстані між населеним пунктом і полiгоном твердих побутових відходів [Електронний ресурс] / О. В. Березюк, С. М. Горбатюк, Л. Л. Березюк // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 4. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/618/580.
13. Березюк О.В. Комп`ютерна програма "Керуюча програма високоточного ультразвукового далекоміра для визначення відстані між сміттєвозом і контейнером" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100462. – К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації: 10.11.2020.
14. Березюк О. В. Обгрунтування вибору раціональної схеми приводу зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі [Текст] / О. В. Березюк // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування», Вінниця, 27-29 грудня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 112-114
15. Березюк О. В. Исследование динамики привода поворота рычага манипулятора при загрузке твердых бытовых отходов в мусоровоз [Текст] / О. В. Березюк // Сборник научных трудов конференции "Современные научные исследования и разработки 2019", 30 июня – 3 июля, 2019 г. – Уфа, 2019. – С. 37-49.
16. Березюк О. В. Средство повышения надежности механизма загрузки твердых бытовых отходов в кузов мусоровоза [Текст] / О. В. Березюк // Строительство: новые технологии – новое оборудование. – Москва : Издательский дом "Панорама", 2019. – № 3. – С. 74-77.
17. Березюк О. В. Технико-экономические показатели обезвоживания твердых бытовых отходов шнековым прессом [Текст] / О. В. Березюк // Материалы III Международной научно-практической конференции "Экономика и управление народным хозяйством: генезис, современное состояние и перспективы развития", Воронеж, 29 ноября 2019 г. – Воронеж : АНОО ВО "Воронежский экономико-правовой институт", ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Орловский филиал), 2019. – С. 198-201.
18. Березюк О. В. Регрессия зеленого тарифа на электроэнергию из биомассы [Текст] / О. В. Березюк // Территория науки. – Воронеж: Воронежский экономико-правовой институт, 2019. – № 3. – С. 20-26.
19. Березюк О. В. Проблеми при викладанні безпеки життєдіяльності в процесі підготовки фахівців радіотехнічного профілю [Текст] / О. В. Березюк // Педагогіка безпеки. – № 2. – Вінниця, 2019. – С. 104-111.
20. Березюк О. В. Експериментальне визначення компресійної характеристики твердих побутових відходів у сміттєвозі з урахуванням їхньої відносної вологості [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Наукові праці ВНТУ. – 2019. – № 4. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/580/551.
21. Березюк О. В. Експериментальне дослідження процесу подрібнення твердих побутових відходів під час зневоднення шнековим пресом [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2019. – № 5. – С. 75-80.
22. Березюк О.В. Комп`ютерна програма "Керуюча програма вимірювача параметрів обертального руху шнека для зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі на базі мікроконтролерної плати Arduino Uno R3" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93685. – К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації: 05.11.2019.
23. Березюк О.В. Комп`ютерна програма "Керуюча програма ультразвукового далекоміра для вимірювання відстані між сміттєвозом і контейнером твердих побутових відходів із урахуванням параметрів середовища на базі мікроконтролерної плати Arduino Uno R3" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89720. – К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації: 12.06.2019.
24. Березюк О.В. Комп`ютерна програма "Керуюча програма вологоміра твердих побутових відходів на базі мікроконтролерної плати Arduino UNO R3" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85655. – К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації: 12.02.2019.
25. Березюк О. В. Регрессионный анализ динамики роста количества видов нанотехнологической продукции в сфере пищевых производств [Текст] / О. В. Березюк, Д. О. Козин // Инновационные технологии и безопасность пищевых продуктов : cборник материалов международной научно-практической конференции, 18 мая 2018 г. -– Краснодар : КубГТУ, Экоинвест, 2018. – С. 62-66.
26. Березюк О. В. Применение информационных технологий при проектировании машин для сбора и первичной переработки твердых бытовых отходов [Текст] / О. В. Березюк // Материалы II международной научно-практической конференции, приуроченной ко Дню российской науки "Фундаментальные и прикладные исследования: от теории к практике", 24 апреля 2018 г. – Воронеж, 2018. – Т. 4. – С. 172-178.
27. Березюк О. В. Моделювання компресійної характеристики твердих побутових відходів у сміттєвозі на основі комп`ютерної програми “PlanExp” [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 6. – С. 23-28.
28. Березюк О. В. Оптимізація міжпредметних зв`язків при формуванні компетенцій з безпеки у фахівців радіотехнічного профілю [Текст] / О. В. Березюк // Педагогіка безпеки. – 2018. – № 2. – С. 95-101.
29. Березюк О. В. Експериментальне дослідження процесів зневоднення твердих побутових відходів шнековим пресом [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 5. – С. 18-24.
30. Березюк О.В. Комп`ютерна програма «Віртуальний стенд для виконання лабораторної роботи "Вимірювання опору розтіканню струму заземлюючих пристроїв, питомого опору грунту, ізоляції мереж та електроустановок"» ("OP_LR_8") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76877. – К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації: 15.02.2018.
31. Березюк О. В. Динаміка питомої кількості твердих побутових відходів, що спалюються в країнах ЄС [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Перспективні досягнення сучасних вчених : матеріали наукового симпозіуму, 19-20 вересня 2017 р. – Одеса : SWorld, 2017. – 5 с. – Режим доступу : http://www.sworld.education/index.php/ru/c217-1/29390-%D1%81217-019.
32. Березюк О. В. Застосування віртуального лабораторного стенду для проведення лабораторної роботи “Дослідження та оцінка метеорологічних умов на робочих місцях” [Електронний ресурс] / О. В.Березюк // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Використання інноваційних технологій в процесі підготовки фахівців", Вінниця, 28-29 березня 2017 р. - 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2017/paper/view/3258.
33. Березюк Л. Л. Перевірка знань студентів із дисципліни «Медична підготовка» засобами комп`ютерного тестування [Електронний ресурс] / Л. Л. Березюк, О. В. Березюк // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2017 : материалы международной научно-практической Интернет-конференции, 10-17 октября 2017 г. – Москва (Россия) : SWorld, 2017. – 5 с. – Режим доступа : http://www.sworld.education/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-317/interactive-learning-technologies-317/29543.
34. Березюк О. В. Возможность использования удобрений, полученных компостированием твердых бытовых отходов / О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Стратегия научно-технологического развития сельского хозяйства и природопользования: взгляд в будущее : сборник материалов международной научно-практической конференции, 15-16 февраля 2017 г. – Екатеринбург : Уральский ГАУ, 2017. – Т. 2 : Актуальные направления технологического, экономического и экологического развития сельского хозяйства. – С. 16-19.
35. Вимірювання вмісту шкідливих речовин у навколишньому середовищі за допомогою радіоелектронних пристроїв [Електронний ресурс] / Г. Л. Антонюк, О. С. Полуденко, О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Інтелектуальний потенціал XXI століття `2017 : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 14-21 листопада 2017 р. – Одеса : SWorld, 2017. – 5 с. – Режим доступу: http://www.sworld.education/index.php/ ru/technical-sciences-u7-317/electrical-engineering-radio-engineering-u7-317/29658.
36. Полуденко О. С. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур на основе радиоэлектронных устройств для измерения влажности грунта / О. С. Полуденко, Г. Л. Антонюк, О. В. Березюк // Стратегические направления развития АПК стран СНГ : материалы XVI Международной научно-практической конференции. Барнаул, 27-28 февраля 2017 г. – Новосибирск, СФНЦА РАН, 2017. – Т. 2. – С. 277-279.
37. Березюк О. В. Усовершенствование прогностической модели распространенности дифференцированного сбора твердых бытовых отходов [Текст] / О. В. Березюк // Стратегические направления развития АПК стран СНГ : материалы XVI Международной научно-практической конференции, Барнаул, 27-28 февраля 2017 г. – Новосибирск (Россия) : СФНЦА РАН, 2017. – Т. 1. – С. 193-195.
38. Лемешев М. С. Електротехнічний бетон для виготовлення анодних заземлювачів [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // Інтелектуальний потенціал XXI століття `2017 : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 14-21 листопада 2017 р. – Одеса : SWorld, 2017. – 6 с. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/en/arts-architecture-and-construction-u7-317/modern-construction-technologies-u7-317/29688-u317-056.
39. Березюк О. В. Стан поводження з твердими побутовими та промисловими відходами в Україні [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Научные труды SWorld. – Вып. 49, т. 1. – Иваново (Россия) : Научный мир, 2017. – С. 69-73.
40. Лемешев М. С. Ніздрюваті бетони з використанням промислових відходів [Електронний ресурс] / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте `2017 : материалы международной научно-практической Интернет-конференции. – Москва : SWorld, 2017. – 7 с. – Режим доступа: http://www.sworld.education/index.php/ru/arts-architecture-and-construction-417/modern-construction-technologies-417/29815-417-015.
41. Березюк О. В. Побудова моделей залежності концентрацій сапрофітних бактерій у ґрунті від відстані до полігону захоронення твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 1. – С. 36-39.
42. Лемешев М. С. Строительные изделия с использованием промышленных отходов [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе : материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов. – Тюмень : ФГБОУВО “Тюменский индустриальный университет”, 2017. – С. 41-44.
43. Березюк О. В. Перспективность добычи свалочного газа [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе : материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов. – Тюмень : ФГБОУВО “Тюменский индустриальный университет”, 2017. – С. 20-23.
44. Березюк О. В. Використання віртуального лабораторного стенда для проведення лабораторної роботи «Дослідження ефективності освітлення у виробничих приміщеннях» [Текст] / О. В. Березюк // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 1. – С. 35-39.
45. Березюк О. В. Міжпредметні зв`язки у процесі вивчення дисциплін циклу безпеки життєдіяльності майбутніми фахівцями радіотехнічного профілю [Текст] / О. В. Березюк // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 2. – С. 21-26.
46. Березюк О. В. Системи приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк // Промислова гідравліка і пневматика. – 2017. – № 3(57). – С. 65-72.
47. Березюк Л. Л. Биологические методы обращения с твердыми бытовыми отходами [Текст] / Л. Л. Березюк, О. В. Березюк // Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе : материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов. – Тюмень : ФГБОУВО “Тюменский индустриальный университет”, 2017. – С. 16-19.
48. Лемешев М. С. Антистатичні покриття із електропровідного бетону [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві. – 2017. – № 2. – С. 26-30.
49. Березюк О. В. Поширеність спалювання твердих побутових відходів з утилізацією енергії [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Будівельні конструкції. – 2017. – № 2. – С. 128-132.
50. Березюк О.В. Комп`ютерна програма «Віртуальний стенд для виконання лабораторної роботи "Дослідження та оцінка електромагнітного поля на робочих місцях"» ("OP_LR_10") // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72977. – К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Дата реєстрації: 20.07.2017.
51. Березюк О. В Моделювання поширеності компостування як методу поводження з твердими побутовими відходами [Текст] / О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2016. - № 1. - С. 33-38
52. Березюк О. В. Методика инженерных расчётов параметров навесного подметального оборудования экологической машины на основе мусоровоза [Текст] / О. В. Березюк // Современные проблемы транспортного комплекса России. – Магнитогорск (Россия), 2016. – № 2. – С. 39-45.
53. Березюк О. В. Регрессия параметров управления приводом рабочих органов навесного подметального оборудования мусоровозов [Текст] / О. В. Березюк // Инновационное развитие территорий : материалы 4-й Междунар. науч.-практ. конф., 26 февраля 2016 г. – Череповец : ЧГУ, 2016. – С. 58-62.
54. Березюк О. В. Моделирование распространенности повторного использования твердых бытовых отходов [Текст] / О. В. Березюк // Сборник материалов международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы архитектуры, строительства, энергоэффективности и экологии – 2016”, 27-29 апреля 2016 г. – ФГБОУВО “Тюменский индустриальный университет”, 2016. – Том. II. – С. 11-16.
55. Березюк О. В. Определение затрат на очистку зоны загрязнения тяжелыми металлами грунтов близлежащих к полигонам твердых бытовых отходов / О. В. Березюк // Роль бизнеса и власти в развитии агропромышленного комплекса: материалы XV Международной научно-практической конференции. Барнаул, 14-15 сентября 2016 г. / Алтайская лаборатория СибНИИЭСХ СФНЦА РАН; под науч. ред. проф. Г. М. Гриценко. – Барнаул: Алтайский дом печати, 2016. – С. 79-82.
56. Березюк О. В. Застосування комп`ютерних технологій під час вивчення студентами дисциплін циклу безпеки життєдіяльності [Текст] / О. В. Березюк // Педагогіка безпеки. - ВІнниця : ВНТУ, 2016. - № 1. - C. 6-10.
57. Березюк О. В. Усовершенствование математической модели необходимого количества машин для выполнения технологических операций уплотнения на полигоне твердых бытовых отходов [Текст] / О. В. Березюк // Сборник научных трудов молодых ученых, аспирантов, студентов и преподавателей VII молодежного экологического Конгресса «Северная Пальмира», Санкт-Петербург, 22-24 ноября 2016 г. _ Санкт-Петербург : НИЦЭБ РАН, 2016. – С. 190-192.
58. Березюк О. В. Привод зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвоз [Текст] / О. В. Березюк // Вісник машинобудування та транспорту. – 2016. – № 2. – С. 14-18.
59. Березюк О. В. Удосконалення математичної моделі концентрацій забруднювальних речовин у фільтраті полігонів твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 4. – С. 28-31.
60. Березюк О. В. Моделювання витрат на анаеробне розкладання твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2015. - № 3. - С. 57-60.
61. Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час весняного компостування [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, Л. Л. Березюк, І. В. Віштак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2015. - № 1. - С. 29-33.
62. Березюк Л. Л. Порівняння динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час компостування [Електронний ресурс] / Л. Л. Березюк, О. В. Березюк // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку», 12-20 листопада 2015 р. - 2015. -
63. Березюк О. В. Удосконалення математичної моделі питомих енерговитрат очищення ґрунтів полігонів твердих побутових відходів від забруднення важкими металами [Текст] / О. В. Березюк // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – С. 185-187.
64. Березюк О. В. Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час весняного компостування [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, Л. Л. Березюк, І. В. Віштак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 1. – С. 29-33.
65. Березюк О. В. Огляд конструкцій машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк // Вісник машинобудування та транспорту. - 2015. - № 1. - С. 3-8.
66. Березюк О. В. Структура машин для збирання первинної переробки твердих побутових відходів [Текст] / О. В. березюк // Вісник машинобудування та транспорту. - 2015. - № 2. - С. 3-7.
67. Березюк О. В. Вплив характеристик тертя на динаміку гідроприводу вивантаження твердих побутових відходів із сміттєвоза [Текст] / О. В. Березюк, В. І. Савуляк // Проблеми тертя та зношування. – 2015. – № 3 (68). – С. 45-50.
68. Березюк О. В. Моделювання питомих енерговитрат очищення ґрунтів полігонів твердих побутових відходів від забруднення важкими металами [Текст] / О. В. Березюк // Комунальне господарство міст. Серія: "Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика". – 2015. – № 1 (120). – С. 240-242.
69. Березюк О. В. Регрессия количества машин для уменьшения темпов роста площадей земельных участков под захоронение твердых бытовых отходов [Текст] / О. В. Березюк // Формирование инфраструктуры развития регионального АПК: теория и практика : материалы XIV Международной научно-практической конференции. Барнаул, 24-25 сентября 2015 г. / Алтайский отдел ФГБНУ СибНИИЭСХ; под науч. ред. проф. Г.М. Гриценко. – Барнаул (Россия) : Алтайский дом печати, 2015. – С. 356-359.
70. Березюк О. В. Моделирование состава биогаза при анаэробном разложении твердых бытовых отходов [Текст] / О. В. Березюк // Автоматизированные технологии и производства. – 2015. – № 4 (10). – С. 44-47.
71. Березюк О. В. Определение регрессии коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов от высоты полигона на основе компьютерной программы "RegAnaliz"[Текст] / О. В. Березюк // Автоматизированные технологии и производства. – 2015. – № 2 (8). – С. 43-45.
72. Лемешев М. С. Комплексна переробка техногенних відходів хімічної промисловості та металообробних виробництв [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Христич, О. В. Березюк // Materiály XI Mezinárodní vědecko-praktická konference «Aktuální vymoženosti vědy – 2015». – Praha (Chech) : Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2015. – 2015. – Díl 7 : Fyzika. Matematika. Moderní informační technologie. Výstavba a architektura. Technické vědy. – S. 60-62.
73. Лемешев, М. С. Дрібнозернистий бетон з модифікованим заповнювачем техногенного походження [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Христич, О. В. Березюк // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2015». – Przemyśl (Poland) : Nauka i studia, 2015. – Vol. 23 : Ekologia. Geografia i geologia. Budownictwo i architektura. Chemia i chemiczne technologie. – S. 56-58.
74. Березюк О. В. Моделювання ефективності видобування звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 6. - С. 21-24.
75. Березюк О. В. Моделювання поширеності cпособів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 5. - С. 65-68.
76. Березюк О. В. Встановлення регресій параметрів захоронення відходів та потреби в ущільнювальних машинах на основі комп`ютерної програми «RegAnaliz» [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 1. - С. 40-45.
77. Березюк О. В. Регрессионная зависимость объёма биореактора от суточной массы перерабатываемых твердых бытовых отходов [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, Л. Л. Березюк // Оралдың ғылым жаршысы=Уральский научный вестник, Казахстан. – 2014. – № 42 (121). – С. 58-62.
78. Березюк О. В. Визначення регресійної залежності необхідної площі під обладнання для компостування твердих побутових відходів від його продуктивності [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Инновационное развитие территорий : материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф., 25–27 февраля 2014 г. – Череповец : ЧГУ, 2014. – С. 55-58.
79. Лемешев М. С. Будівельні матеріали для захисту від електромагнітного випромінювання [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // Науковий журнал „Вісник Сумського національного аграрного університету”. Серія "Будівництво". – Суми : СумНАУ. 2014. – Вип. 8(18). – С. 130–145.
80. Лемешев М. С. Радиоэкранирующие композиционные материалы с использованием отходов металлообработки [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // Инновационное развитие территорий : материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф., 25–27 февраля 2014 г. – Череповец : ЧГУ, 2014. – С. 63-65.
81. Лемешев М. С. Будівельні матеріали для захисту від електромагнітного випромінювання [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2014. – Вип. 10 (18). – С. 57–62.
82. Березюк О. В. Розробка математичної моделі прогнозування питомого потенціалу звалищного газу [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 2. - С. 39-42.
83. Березюк О. В. Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час літнього компостування [Текст] / О. В. Березюк, С. М. Горбатюк, Л. Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 4. - С. 17-20.
84. Березюк О. В. Математичне моделювання динаміки гідроприводу робочих органів перевертання контейнера під час завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". – 2013. – № 5. – С. 60-64.
85. Березюк О. В. Виявлення параметрів впливу на питомий об`єм видобування звалищного газу [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 3. - С. 20-23.
86. Драган Д. Ю. Математичне моделювання робочого процесу вібраційного гідроприводу плити пресування твердих побутових відходів [Текст] / Д. Ю. Драган, О. В. Березюк, І. В. Коц // Материали за VІІІ международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2012», 17-25 април 2012 г. - 2012. - Т. 32. – С. 5-11.
87. Березюк О. В. Визначення регресійних залежностей витрат на управління твердими побутовими відходами від рівня доходів населення [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 5. - С. 24-26.
88. Драган Д. Ю. Математичне моделювання робочого процесу вібраційного гідроприводу плити пресування твердих побутових відходів [Текст] / Д. Ю. Драган, О. В. Березюк, І. В. Коц // Материали за 8-а международна научна практична конференция "Ключови въпроси в съвременната наука", 17-25 април 2012 г. – София : "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2012. – Т. 32 : Технологии. – С. 5-11.
89. Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 5. - С. 24-26.
90. Березюк О. В. Визначення параметрів впливу на частку диференційовано зібраних твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 5. - С. 154-156.
91. Березюк О. В. Визначення параметрів впливу на шляхи поведінки з твердими побутовими відходами [Текст] / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 2. - С. 64-66.
92. Березюк О. В. Аналітичне дослідження математичної моделі гідроприводу вивантаження твердих побутових відходів із сміттєвоза [Текст] / О. В. Березюк // Промислова гідравліка і пневматика. – 2011. – № 34 (4). – С. 80-83.
93. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 2. - С. 64-66.
94. Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 5. - С. 154-156.
95. Березюк О. В. Дослідження кінематики пристрою для сортування твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. – № 65. – С. 49-55.
96. Експериментальне визначення необхідних умов і параметрів процесу та приводу пресування паливних брикетів з відходів деревини [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк, В. П. Пурдик, С. П. Білошицький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 5. - С. 96-99.
97. Березюк О. В. Аналітичне дослідження математичної моделі гідроприводу повороту важеля маніпулятора під час завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 3. - С. 93-98.
98. Березюк О. В. Математичне моделювання прогнозування річної маси утворення твердих побутових відходів на душу населення в різних країнах світу [Текст] / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 1. - С. 73-75.
99. Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 3. - С. 93-98.
100. Березюк О. В. Математичне моделювання динаміки гідроприводу робочих органів завантаження твердих побутових відходів у сміттєвози [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 4. - С. 81-86.
101. Березюк О. В. Генератор імпульсів тиску диференціальної дії [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/160.
102. Березюк О. В. Шляхи підвищення ефективності пресування твердих побутових відходів у сміттєвозах [Текст] / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 1. - С. 111-114.
103. Березюк О. В. Математичне моделювання прогнозування об`ємів утворення твердих побутових відходів та площ полігонів і сміттєзвалищ в україні [Текст] / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 2. - С. 88-91.
104. Березюк О. В. Вплив основних параметрів вібраційного гідроприводу на показники вібрації в процесі ущільнення твердих побутових відходів / О. В. Березюк // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : збірник наукових праць. – Львів : Каменяр, 2009. –№ 8. – С. 380-387.
105. Березюк О. В. Планування багатофакторного експерименту для дослідження вібраційного гідроприводу ущільнення твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк // Вібрації в техніці та технологіях. – 2009. – № 3 (55). – С. 92-97.
106. Березюк О. В. Визначення залежності тиску пресування твердих побутових відходів від основних параметрів процесу на основі планування багатофакторного експерименту [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2009. – № 25. – С. 131-136.
107. Березюк О.В. Аналітичне дослідження математичної моделі вібраційного гідроприводу пресування твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2008. – № 38. – С. 96-102.
108. Березюк О. В. Розробка та дослідження нової структури екологічної машини для очистки населених пунктів від твердих відходів [Текст] / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 110-116.
109. Березюк О. В. Дослідження динаміки гідроприводу вивантаження твердих побутових відходів із сміттєвозів [Текст] / О. В. Березюк // Машинознавство. – 2008. – № 10(136). – С. 25-28.
110. Березюк О. В.Установка із вібраційним гідроприводом для дослідження процесів ущільнення бетону [Текст] / О. В. Березюк, С. Б. Сторожук // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007.– С. 79-82.
111. Дослідження навантаження транспортними засобами поверхні дорожнього покриття з нерівностями [Текст] / І. П. Гамеляк, І. В. Коц, О. В. Березюк, Я. М. Якименко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2007. - № 4. - С. 123-131.
112. Березюк О. В. Установка із вібраційним гідроприводом для брикетування відходів деревообробної промисловості [Текст] / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 4. - С. 149-152.
113. Березюк О. В. Математичне моделювання вібраційного гідроприводу плити пресування твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк, С. Б. Сторожук, І. В. Коц // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2006. – № 40. – С. 20-25.
114. Коц І. В. Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів [Текст] / І. В. Коц, О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 5. - С. 146-149.
115. Савуляк В. І. Стійкість гідроприводу пресування відходів [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2004. – С. 53-56.
116. Березюк О. В. Шляхи підвищення ефективності збирання та транспортування твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2004. – С. 117-121.
117. Савуляк В. І. Термічні поля у парах тертя з композиційних матеріалів [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк, В. В. Дяченко // Проблеми трибології. – 2002. – № 3,4. – С. 124-128.
118. Савуляк В. І. Дослідження динаміки приводу плити для пресування твердих побутових відходів [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2002. – № 4. – С. 83-86.
119. Березюк О. В. Технічні проблеми збирання та транспортування твердих побутових відходів [Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк // Збірник наукових статей до IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми збору, переробки та утилізації відходів". – Одеса, 2002. – С. 188-191.
120. Савуляк В. І. Вплив матеріалів напрямних плити для пресування відходів на динаміку гідроприводу[Текст] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2004. – С. 53-56.

Тези доповідей (100)

1. Березюк О. В. Перспективи енергозбереження за рахунок спалювання попередньо зневоднених ТПВ [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2021/paper/view/12269/10303.
2. Березюк О. В. Віртуальний лабораторний стенд для проведення лабораторної роботи "Дослідження виробничого шуму" з дисципліни основи охорони праці [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців – 2021", Вінниця, 25-26 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2021/paper/view/12958/10886.
3. Березюк О. В. Зависимость теплотворной способности ТБО от их влажности [Текст] / О. В. Березюк // Збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Вода в харчовій промисловості", Одеса, 25-26 березня 2021 р. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 21-23.
4. Березюк О. В. Застосування комп`ютерної програми "Reganaliz" для визначення регресії коефіцієнта ущільнення ТПВ від висоти полігона [Текст] / О. В. Березюк // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою "Сучасні комп`ютерні системи та мережі в управлінні". – Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. – С. 195-197.
5. Березюк О. В. Визначення максимального тиску в зоні ущільнення ТПВ шнеком [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2020/paper/view/8883.
6. Березюк О. В. Еколого-енергетичні та економічні аспекти зневоднення ТПВ [Текст] / О. В. Березюк // Збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Вода в харчовій промисловості", Одеса, 20-21 березня 2020 р. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 13-14.
7. Bereziuk O. V. Finding the maximum pressure value in the solid waste compaction zone with a screw press [Електронний ресурс] / O. V. Bereziuk // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2020/paper/view/10153.
8. Березюк О. В. Розробка віртуального лабораторного стенду для проведення лабораторної роботи "Дослідження виробничого шуму" О. В. Березюк [Текст] // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою "Сучасні комп`ютерні системи та мережі в управлінні", Херсон, 30 листопада 2020 р. – Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. – С. 218-220.
9. Bereziuk O. V. Numerical study of an improved mathematical model of the solid domestic waste aftercompaction drive in a garbage truck [Текст] / O. V. Bereziuk // Матеріали VI-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу – 2020", випуск 6. – Херсон : ХНТУ, 2020. – С. 72-75.
10. Луцишин А. С. Пристрій для вимірювання шумового забруднення навколишнього середовища [Текст] / А. С. Луцишин, О. В. Березюк // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", Івано-Франківськ, 1-3 квітня 2020 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2020. – С. 114-115.
11. Крекотень Є. Г. Перспективність видобування біогазу в місцях захоронення твердих побутових відходів [Електронний ресурс] / Є. Г. Крекотень, О. В. Березюк // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2019/paper/view/6805.
12. Березюк Л. Л. Екологічна безпека продуктів харчування [Текст] / Л. Л. Березюк, О. В. Березюк // Матеріали науково-практичної конференції "Енергія. Бізнес. Комфорт", 26 грудня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 7-9.
13. Антонюк Г. Л. Екологічний менеджмент під час збору твердих побутових відходів у сміттєвоз [Текст] / Г. Л. Антонюк, О. С. Полуденко, О. В. Березюк // Матеріали науково-практичної конференції "Енергія. Бізнес. Комфорт", 26 грудня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 65-68.
14. Березюк О.В. Формування вимог до вологостi твердих побутових відходів під час завантаження у сміттєвоз [Електронний ресурс] / О.В. Березюк // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2019/paper/view/6783.
15. Березюк О. В. Використання інформаційних технологій під час проектування машин для збирання та первинної переробки ТПВ [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції "Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод", Краматорськ, 20–22 квітня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: http://dspace.dgma.donetsk.ua/bitstream/DSEA/569/1/Berezjuk%20O.V.%20Vikoristannja%20%D1%96nformac%D1%96jnih%20tehnolog%D1%96j%20p%D1%96d%20chas%20proektuvannja%20mashin%20dlja.pdf
16. Березюк О. В. Применение транкинговой связи для предупреждения и устранения последствий чрезвычайных ситуаций [Текст] / О. В. Березюк, Р. В. Трофанюк // Сборник тезисов и докладов Х-ой Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 26-27 сентября 2019 г. – Кокшетау (Казахстан) : КТИ КЧС МВД РК, 2019. – С. 206-210.
17. Березюк О. В. Стоимость компостирования ТБО для получения удобрений [Текст] / О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Сборник материалов Международной научно-практической конференции "Развитие сельского хозяйства на основе современных научных достижений и интеллектуальных цифровых технологий "Сибирь – агробиотехнологии" ("Сабит-2019"), посвященная 50-летию со дня создания СО ВАСХНИЛ (СО Россельхозакадемии)", Краснообск, 18-19 ноября 2019 г. – Новосибирск : СФНЦА РАН, 2019. – С. 265-266.
18. Березюк О. В. Вимоги до відносної вологостi твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", Івано-Франківськ, 3-5 квітня 2019 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – С. 5.
19. Крекотень Є. Г. Видобування біогазу під час депонування ТПВ [Текст] / Є. Г. Крекотень, О. В. Березюк // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", Івано-Франківськ, 3-5 квітня 2019 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – С. 15.
20. Гринчук В. В. Контроль місцеположення сміттєвозів на основі сучасних технологій зв`язку [Текст] / В. В. Гринчук, О. В. Березюк // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", Івано-Франківськ, 3-5 квітня 2019 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – С. 111.
21. Березюк Л. Л. Застосування інформаційних технологій під час вивчення безпекових дисциплін [Текст] / Л. Л. Березюк, О. В. Березюк // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп`ютерні системи та мережі в управлінні», Херсон, 30 листопада 2019 р. – Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 287-290.
22. Березюк О. В. Числове дослідження удосконаленої математичної моделі вібраційного гідроприводу ущільнення ТПВ у сміттєвозі на основі використання інформаційних технологій [Текст] / О. В. Березюк // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп`ютерні системи та мережі в управлінні», Херсон, 30 листопада 2019 р. – Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 290-293.
23. Березюк О. В. Встановлення вимог до відносної вологості твердих побутових відходів під час завантаження у сміттєвоз [Текст] / О. В. Березюк // збірник тез доповідей Х всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів "Вода в харчовій промисловості", Одеса, 21 – 22 березня 2019 р. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 122-124.
24. Мельничук О. І. Екологічність транспортування твердих побутових відходів за допомогою сучасних сміттєвозів [Текст] / О. І. Мельничук, О. В. Березюк // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи", Кропивницький, 21 березня 2019 р. – Кропивницький : ЦДПУ, 2019. – С. 199-200.
25. Березюк О. В. Розробка віртуального лабораторного стенда для проведення лабораторної роботи «Вимірювання опору розтікання струму заземлюючих пристроїв, питомого опору грунту, ізоляції мереж та електроустановок» [Текст] / О. В. Березюк // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців», Вінниця, 28-29 березня 2019 року : збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 5-7.
26. Мушинський Ю. І. Сутність тероризму та антитерористичної безпеки [Текст] / Ю. І. Мушинський, О. В. Березюк // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2019 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 26-27.
27. Кoзeрeнкo М. П. Безпека лікарських засобів та небезпечні реакції організму на ліки [Текст] / М. П. Кoзeрeнкo, О. В. Березюк // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2019 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 21-23.
28. Березюк О. В. Математичне моделювання економічних витрат на управління твердими побутовими відходами [Текст] / О. В. Березюк // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції", Івано-Франківськ, 23 жовтня 2019 р. – Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2019. – С. 138-140.
29. Мельничук О. І. Підвищення екологічної безпеки транспортування ТПВ за допомогою сучасних сміттєвозів [Текст] / О. І. Мельничук, О. В. Березюк // Матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції "Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України", Київ, 30 квітня 2019 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 91-92.
30. Крекотень Є. Г. Екологічна безпека видобування біогазу в місцях депонування ТПВ [Текст] / Є. Г. Крекотень, О. В. Березюк // Матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції "Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України", Київ, 30 квітня 2019 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 70-71.
31. Крекотень Є. Г. Перспективність освітлення виробничих приміщень світлодіодними лампами [Текст] / Є. Г. Крекотень, О. В. Березюк // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", 3-5 квітня 2018 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – С. 135.
32. Березюк О. В. Перспективність використання світлодіодних ламп для освітлення виробничих приміщень [Електронний ресурс] / О. В. Березюк, Є. Г. Крекотень // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/3849/3416.
33. Березюк Л. Л. Визначення рівня міжпредметних зв`язків у процесі вивчення біології та географії майбутніми фахівцями у сфері кооперації [Текст] / Л. Л. Березюк, О. В. Березюк // Моє бачення шляхів удосконалення вивчення навчальної дисципліни, яку я викладаю : тези доповідей на IV Всеукраїнській науково-методичній конференції, 28 лютого 2018 р. – Вінниця : Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту, 2018. – С. 34-37.
34. Березюк О. В. Влияние расстояния к полигону захоронения твердых бытовых отходов на концентрации сапрофитных бактерий в близлежащих грунтах / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции "Аграрная наука – сельскому хозяйству", 15-16 февраля 2018 г. – Барнаул : РИО Алтайского ГАУ, 2018. – Кн. 2. – C. 16-17.
35. Крекотень Є. Г. Вимірювач концентрації вибухонебезпечних газів у повітрі / Є. Г. Крекотень, О. В. Березюк [Текст] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів "Пожежна та техногенна безпека: наука і практика", 15-16 травня 2018 р. – Черкаси : ЧІПБ, 2018. – С. 162-163.
36. Трофанюк Р. В. Транкінговий зв`язок для попередження та усунення наслідків пожеж [Текст] / Р. В. Трофанюк, О. В. Березюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів "Пожежна та техногенна безпека: наука і практика", 15-16 травня 2018 р. – Черкаси : ЧІПБ, 2018. – С. 189-191.
37. Березюк О. В. Особливості поводження з промисловими відходами в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4130.
38. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/21419
39. Гринчук В. В. Використання технологій IoT та GPS для контролю місцеположення сміттєвозів [Електронний ресурс] / В. В. Гринчук, О. В. Березюк // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018) : збірник матеріалів, 02 січня – 06 червня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/5704.
40. Томчук Н. А. Газоанализатор широкого назначения на основе платформы Arduino [Текст] / Н. А. Томчук, О. В. Березюк, Е. Г. Крекотень // Сборник тезисов и докладов IХ Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 25-26 октября 2018 г. – Кокшетау (Казахстан) : КТИ КЧС МВД РК, 2018. – С. 220-223.
41. Палагнюк Д. М. Принципи забезпечення інформаційної безпеки [Текст] / Д. М. Палагнюк, Д. С. Тищук, О. В. Березюк // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 19-22.
42. Гринчук В. В. Вимірювання рівня електромагнітного поля [Текст] / В. В. Гринчук, О. В. Березюк // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 24-27.
43. Березюк О. В. Основні аспекти поводження з твердими промисловими відходами в Україні [Текст] / О. В. Березюк // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", Івано-Франківськ, 3-5 квітня 2018 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – С. 5.
44. Гринчук В. В. Вимірювач електромагнітного забруднення навколишнього середовища [Текст] / Гринчук В. В., Березюк О. В. // збірник наукових праць ХVIІІ всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів "Еколого-енергетичні проблеми сучасності", Одеса, 13 квітня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – С. 5-6.
45. Палагнюк Д. М. Особливості безпеки інформаційних систем [Текст] / Д. М. Палагнюк, Д. С. Тищук, О. В. Березюк // Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, Одеса, 19 квітня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – С. 65-67.
46. Березюк О. В. Перспективи застосування віртуального лабораторного стенда для проведення лабораторної роботи «Дослідження напруг дотику і кроку» [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців", Вінниця, 29-30 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2018/paper/view/5783.
47. Сеферян А. А. Якість та безпека продуктів харчування в сучасних умовах [Текст] / А. А. Сеферян, С. А. Сушко, О. В. Березюк // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 35-38.
48. Антонюк Г. Л. Електронний пристрій для збору та реєстрації статистичних даних у пунктах завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз [Електронний ресурс] / Г. Л. Антонюк, О. С. Полуденко, О. В. Березюк // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/5721.
49. Березюк О. В. Розширення функціональних можливостей сміттєвозів за допомогою навісного підмітального обладнання [Текст] / О. В. Березюк // Матеріали ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції "Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку", 29-31 червня 2018 р. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – С. 11.
50. Мельничук О. І. Інновації на ринку транспортування небезпечних відходів за допомогою сучасних сміттєвозів [Електронний ресурс] / О. І. Мельничук, О. В. Березюк // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/5699.
51. Палагнюк Д. М. Супутниковий моніторинг за збором відходів [Електронний ресурс] / Д. М. Палагнюк, О. В. Березюк // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/5705.
52. Полуденко О. С. Електронний пристрій для вимірювання маси твердих побутових відходів, завантажених у сміттєвоз [Електронний ресурс] / О. С. Полуденко, Г. Л. Антонюк, О. В. Березюк // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/5720.
53. Антонюк Г. Л. Перспективні пристрої вимірювання вмісту шкідливих речовин у навколишньому середовищі [Електронний ресурс] / Г. Л. Антонюк, О. С. Полуденко, О. В. Березюк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2086.
54. Березюк О. В. Сучасний стан поводження з твердими побутовими відходами в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Березюк, Ю. О. Котляр // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2537.
55. Березюк О. В. Визначення енерговитрат на очищення ґрунтів навколо полігонів твердих побутових відходів від забруднення важкими металами [Текст] / О. В. Березюк // Еколого-енергетичні проблеми сучасності : збірник наукових праць всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Одеса, 14 квітня 2017 р. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 13-15.
56. Березюк О. В. Підвищення енергоефективності завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз [Текст] / О. В. Березюк // Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика : зб. тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, спеціалістів, аспірантів. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – С. 59-60.
57. Березюк О. В. Компостування твердих побутових відходів як метод отримання добрив [Текст] / О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2017 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – С. 12.
58. Антонюк Г. Л. Радіоелектронні пристрої вимірювання вмісту шкідливих речовин у навколишньому середовищі [Текст] / Г. Л. Антонюк, О. С. Полуденко, О. В. Березюк // Еколого-енергетичні проблеми сучасності : збірник наукових праць всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Одеса, 14 квітня 2017 р. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 5-6.
59. Березюк О. В. Отримання добрив методом компостування твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Еколого-енергетичні проблеми сучасності : збірник наукових праць всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів, Одеса, 14 квітня 2017 р. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 15-17.
60. Березюк О. В. Застосування методів імітаційного моделювання для проектування машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів / О. В. Березюк // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ`2017 : тези доповідей 9-ї міжнародної науково-практичної конференції, Дніпро, 28-30 березня 2017 р. – Дніро : НМетАУ, 2017. – С. 94.
61. Березюк О. В. Підвищення довговічності сміттєвозів [Текст] / О. В. Березюк // Тези доповідей V-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 1-2 грудня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – Ч. 1. – С. 65-66.
62. Полуденко О. С. Радіоелектронні пристрої для вимірювання вологості [Електронний ресурс] / О. С. Полуденко, Г. Л. Антонюк, О. В. Березюк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2084.
63. Березюк О. В. Перспективні напрямки переробки та утилізації відходів [Текст] / О. В. Березюк // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров`я : тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 18-20 травня 2016 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. ІІІ. - С. 371.
64. Березюк О. В. Особливості використання транкінгового зв`язку для попередження та усунення наслідків надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс] / О. В. Березюк, Р. В. Трофанюк // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/319.
65. Березюк О. В. Особливості державної політики в галузі раціонального економічного природокористування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Березюк, В. В. Бохенко // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/318.
66. Березюк О. В. Гідропривод вібраційного витрушувача контейнера з твердими побутовими відходами в кузов сміттєвоза [Текст] / О. В. Березюк // Тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- та пневмоприводи машин», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 170–171.
67. Березюк О. В. Шляхи підвищення екологічної безпеки ґрунтів при захороненні твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Збірник праць ХVІ Всеукраїнської науково-технічної конференції “Актуальні проблеми енергетики та екології”, 5-8 жовтня 2016 р. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – С. 130-132.
68. Березюк О. В. Комплекс машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів, що забезпечують мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище [Текст] / О. В. Березюк // Технічна творчість : збірник наукових праць / укл. : М. Є. Скиба, О. С. Поліщук, В. І. Онофрійчук. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – № 1. – С. 126-128.
69. Березюк Л. Л. Тестова комп`ютерна перевірка знань студентів із дисципліни “Медична підготовка” [Текст] / Л. Л. Березюк, О. В. Березюк // Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості : тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції, Вінниця, 20 квітня 2016 р. – Вінниця : ТОВ “Меркьюрі – Поділля”, 2016. – С. 96-98.
70. Березюк О. В. Використання віртуальних лабораторних стендів для проведення лабораторних робіт з дисципліни “Основи охорони праці” [Текст] / О. В. Березюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців”, 3-4 квітня 2016 р.. – Вінниця : ВНТУ. – С. 31-34.
71. Березюк О. В. Регресія збору за розміщення твердих побутових відходів [Електронний ресурс] / О. В. Березюк, І. В. Віштак // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015), Вінниця, 16-17 квітня 2015 р. - Електронні текстові дані. - 2015. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=9&mat=89.
72. Віштак, І. В. Газостатичні конічні підвіси для високошвидкісних шпиндельних вузлів [Електронний ресурс] / І. В. Віштак, О. В. Березюк // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015), Вінниця, 16-17 квітня 2015 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=16&mat=88.
73. Корнилюк М. І. Нормативно-правові документи в сфері поводження з твердими побутовими відходами [Електронний ресурс] / М. І. Корнилюк, О. В. Березюк // Електронне наукове видання матеріалів XLIV регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ. – 2015. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2015/inmt/txt/kornelyuk.pdf.
74. Колісник О. В. Низькочастотний аналізатор електромагнітного випромінювання [Електронний ресурс] / О. В. Колісник, О. В. Березюк // Електронне наукове видання матеріалів XLIV регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ. – 2015. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/ 2015/inmt/txt/kolisnik.pdf.
75. Березюк О. В. Визначення однофакторних регресійних залежностей на основі комп`ютерної програми "RegAnaliz" [Текст] / О. В. Березюк // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров`я : тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 травня 2015 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. - Ч. 4. – С. 208 с.
76. Віштак І. В. Газостатичні конічні підвіси для високошвидкісних шпиндельних вузлів [Текст] / І. Віштак, О.Березюк // Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015) : Матеріали міжнародної Інтернет-конференції, 23-26 квітня 2015 р. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 171-173.
77. Березюк О. В. Регресія збору за розміщення твердих побутових відходів [Текст] / О. Березюк, І. Віштак // Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015) : матеріали міжнародної Інтернет-конференції, 23-26 квітня 2015 р. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 23-25.
78. Березюк О. В. Генератор імпульсів тиску релейної диференціальної дії [Текст] / О. В. Березюк // «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування» : міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 22 грудня 2014 р. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С. 38-39.
79. Березюк О. В. Законодавство України у сфері поводження з твердими побутовими відходами [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, О. В. Христич // Materials of the XI International scientific and practical conference «Science without borders», March 30 – April 7, 2015. – Sheffield (England): Science and education LTD, 2015. – Vol. 20 : Ecology. Construction and architecture. Agriculture. – P. 3-4.
80. Березюк О. В. Комп`ютерна програма для тестової перевірки рівня знань студентів [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, І. В. Віштак // Тезиси науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Інформатика, управління та штучний інтелект», 26  27 листопада 2014 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – С. 7.
81. Лемешев М. С. Теоретичні передумови підвищення довговічності електропровідних бетонів [Текст] / М. С, Лемешев, О. В. Березюк // Тези доповідей IІ-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 12 листопада 2014 . – Вінниця: ВНТУ, 2014. – Ч. 1. - С. 21.
82. Березюк О. В. Надiйність окремих вузлiв i агрегатiв смiттєвозів [Текст] / О. В. Березюк // Тези доповідей IІ-ої міжнародної інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 12 листопада 2014 р. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – Ч. 1. - С. 16.
83. Титарчук С. О. Радіоелектронні пристрої для вимірювання параметрів забруднення навколишнього середовища [Електронний ресурс] / С. О. Титарчук, О. В. Березюк // Електронне наукове видання матеріалів XLIII регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ. – 2014. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2014/inmt/txt/Tytarchuk.pdf.
84. Лазун О. О. Виявлення факторів впливу на питомий потенціал звалищного газу [Електронний ресурс] / О. О. Лазун, О. В. Березюк // Електронне наукове видання матеріалів XLIII регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ. – 2014. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/ 2014/inmt/txt/Lazun.pdf
85. Березюк О. В. Генератор імпульсів тиску релейної диференціальної дії [Текст] / О. В. Березюк // Збірник тез доповідей І-ої Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування», м. Вінниця, 22 грудня 2014 р. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – С. 38–39.
86. Павлюк В. В. Перспективи використання параметрів відбитого світла для вимірювання рівня забрудненості води [Електронний ресурс] / В. В. Павлюк, О. В. Березюк // Електронне наукове видання матеріалів XLII регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ. – 2013. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2013/ineek/txt/pavlyuk.pdf.
87. Бладика О. Ф. Виявлення факторів впливу на витрати, що пов`язані з управлінням твердими побутовими відходами [Електронний ресурс] / О. Ф. Бладика, О. В. Березюк // Електронне наукове видання матеріалів XLII регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ. – 2013. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2013/ineek/txt/bladyka.pdf.
88. Олексин М. О. Фактори впливу на процентну частку диференційовано зібраних твердих побутових відходів [Електронний ресурс] / М. О. Олексин, О. В. Березюк // Електронне наукове видання матеріалів XL регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ. – 2011. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2011/inmt/txt/oleksyn.pdf.
89. Дудатьєв І. А. Система газового аналізу для контролю забруднення атмосферного повітря [Електронний ресурс] / І. А. Дудатьєв, Ю. О. Мазур, О. В. Березюк // Електронне наукове видання матеріалів XL регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ. – 2011. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2011/inmt/txt/dudatiev.pdf.
90. Березюк О. В. Визначення регресійних залежностей річних об`ємів утворення твердих побутових відходів від основних факторів впливу [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні : Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів. – Київ : КНУБА, 2011. – Ч. 2. - С. 139-142.
91. Березюк О. В. Фосфогіпсозолоцементні та металофосфатні в`яжучі з використанням відходів виробництва [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Христич, О. В. Березюк // Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні : Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів. – Київ : КНУБА, 2011. – Ч. 1. - С. 125-128.
92. Березюк О. В. Перспективи тестової комп`ютерної перевірки знань студентів із дисципліни "Безпека життєдіяльності" [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, М. А. Томчук // Матеріали дев`ятої міжнародної науково-методичної конференції "Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика". – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 217-218.
93. Березюк О. В. Підвищення ефективності пресування твердих побутових відходів за рахунок видалення вологи [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Харків,12-14 травня 2010 р. – Харків, НТУ «ХПІ», 2010. – С. 209.
94. Березюк О.В. Перспективи зменшення об`єму твердих побутових відходів шляхом вібраційного їх ущільнення у сміттєвозі [Текст] / О. В. Березюк // Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку : збірник матеріалів Української науково-практичної конференції. – Вінниця : Видавництво «Едельвейс і К», 2008. – С. 140-143.
95. Березюк О. В. Генератор імпульсів тиску диференціальної дії [Електронний ресурс] / О. В. Березюк // Тези IX Мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2008)", 21-24 жовтня 2008 р. – Вiнниця : ВНТУ. – Режим доступу : http://mccs. vntu.edu.ua/mccs2008/materials/subsection_3.4.pdf
96. Березюк О. В. Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів [Текст] / О. В. Березюк // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "І-й Всеукраїнський з`їзд екологів (ECOLOGY-2006)". – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 30.
97. Коц. І. В. Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів [Текст] / І. В. Коц, О. В. Березюк // Збірник тех доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Перший Всеукраїнський з`їзд екологів", 4–7 жовтня 2006 р. - С.
98. Березюк О. В. Системи приводів спеціальних автомобілів для збирання твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк, В. І. Савуляк // Тези до ХХХ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВДТУ з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – С. 55.
99. Березюк О. В. Аналіз конструкцій автомобілів для збирання твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк, В. І. Савуляк // Тези до ХХІХ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВДТУ з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. – Вінниця : ВДТУ, 2000. – С. 89.
100. Березюк О. В. Моделювання гідравлічного приводу ущільнюючої плити сміттєвоза [Текст] / О. В. Березюк, В. І. Савуляк // Тези до ХХІХ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВДТУ з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. – Вінниця : ВДТУ, 2000. – С. 88.