Березюк Олег Володимирович

Навчально-методична робота

Безпека життєдіяльності

Навчальна програма  (.pdf)

Робоча навчальна програма (.pdf)

Робочий план (.pdf)

Опорний конспект лекцій (навчальний посібник)

Перелік питань до колоквіуму (.pdf)

Перелік питань до заліку (.pdf)

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт (.rar)

Методичні вказівки до виконання практичних робіт (.rar)

Методичні матеріали для виконання контрольних робіт студентами з.ф.н. (.rar)


Основи oхорони праці:

Навчальна програма (.pdf)

Робоча навчальна програма (.pdf)

Робочий план (.pdf)

Перелік питань до колоквіуму (.pdf)

Перелік питань до екзамену (.pdf)

Опорний конспект лекцій (навчальний посібник)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (.rar)

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт (.pdf)

Методичні матеріали для виконання контрольних робіт студентами з.ф.н. (.rar)

 

Охорона праці в галузі:

Навчальна програма (.pdf)

Робоча навчальна програма (.pdf)

Робочий план (.pdf)

Перелік питань до колоквіуму (.pdf)

Перелік питань до екзамену (.pdf)

Опорний конспект лекцій (навчальний посібник)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (.rar)

Методичні матеріали для виконання контрольних робіт студентами з.ф.н.  (.rar)

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт (.pdf) 

 

Основні навчальні посібники і методичні рекомендації:

1. Лемешев М.С., Березюк О.В. Основи охорони праці для фахівців радіотехнічного профілю. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 108 с.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" з дисципліни “Основи охорони праці” для студентів усіх спеціальностей. / Уклад. М.С. Лемешев, О.В. Березюк, – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 61 с.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Березюк О.В. Основи охорони праці / Дистанційний курс. – ВНТУ, 2008. – Режим доступу: http://www.elearn.vstu.edu.ua.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Березюк О.В., Лемешев М.С. Охорона праці в галузі радіотехніки. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Лемешев М.С., Березюк О.В. Основи охорони праці для фахівців менеджменту. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 206 с.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Атестація робочих місць за умовами праці” з дисципліни “Охорона праці в галузі” для студентів усіх спеціальностей / Уклад. О.В. Березюк, М.С. Лемешев. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 21 с.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Кобилянський О.В., Лемешев М.С., Березюк О.В. Основи охорони праці: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 188 с..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Березюк О.В., Лемешев М.С. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 204 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Кобилянський О.В., Лемешев М.С., Березюк О.В. Основи охорони праці: електронний посібник. – Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/o_p/index.html.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Березюк О.В., Лемешев М.С. Безпека життєдіяльності: електронний посібник. – Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/bjd/index.htm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Методичні вказівки до опрацювання розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних проектах і роботах студентів спеціальностей, що пов’язані з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням / Уклад. О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 64 с.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Методичні вказівки до опрацювання розділу “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних проектах і роботах для студентів будівельних спеціальностей / Уклад. М. С. Лемешев, О. В. Березюк. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 64 с.

13. Методичні вказівки до опрацювання розділу “Охорона праці” в бакалаврських дипломних роботах студентів за напрямками підготовки, пов’язаними з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням / Уклад. О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 55 с.

14. Методичні вказівки до опрацювання розділу "Охорона праці" в бакалаврських дипломних роботах студентів за напрямками підготовки, пов’язаними з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням [Електронне видання] / Уклад. О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/booksnew/book14/

15. Березюк О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів в галузях електроніки, радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв’язку : навчальний посібник / О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 102 с.

16. Практикум з безпеки життєдіяльності [Березюк О. В., Лемешев М. С., Заюков І. В., Королевська С. В.]. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 96 с.