Березюк Олег Володимирович

Резюме

Березюк Олег Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри БЖДПБ.

Рік народження - 1978.

Науково-педагогічний стаж - 18 років.

Освіта та науковий ріст:

2001 р. - Вінницький державний технічний університет - магістр інженерної механіки;

з 2001 р. - молодший науковий співробітник, асистент;

2005 р. - достроково захистив кандидатську дисертацію на тему "Вібраційний гідропривод плити пресування твердих побутових відходів у сміттєвозах";

з 2006 р. - старший викладач;

з 2008 р. - на посаді доцента каф. МБОПБЖ;

з 2010 р. - вченне звання доцента.

Кількість наукових та навчально-методичних праць – 254, з них: 55 статей у фахових виданнях за переліком ВАК, 41 закордонна публікація (з них 2 індексуються в Web of Science та в Scopus), 24 навчально-методичні праці, 19 патентів, 11 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерну програму), 5 монографій (з них 1 авторська, 4 колективні).

Коло наукових інтересів: вібраційний гідропривод комунальних машин, математичне моделювання

Профіль автора в Web of Science

Профіль автора в Scopus

Профіль автора в ResearchGate

Профіль автора в Science Index (РИНЦ)    

Профіль автора в Google Scholar

Бібліометрика української науки

Відкритий український індекс цитувань OUCI

Профіль автора у репозитарії

Профіль автора в ORCID

Патенти